CĂTRE ORGANELE LEGISLATIVE ȘI EXECUTIVE ALE STATULUI