Înjosirea și necinstirea PreaSfintei Născătoarei de Dumnezeu prin cuvantul -CUVINE-SE-

ALARMĂ ORTODOXĂ DESCOPERITOARE DE ADEVĂR EVANGHELIC     

DESPRE ÎNJOSIREA ŞI NECINSTIREA- ÎNFRICOŞĂTOARE, PRIMEJDIOASĂ ŞI PĂGUBITOARE DE SUFLET – PE CARE O FACEM TOŢI 18 MILIOANE DE ORTODOCŞI, ÎN FRUNTE CU PATRIARHUL B.O.R. ŞI TOŢI ARHIEREII, ŞI PĂSTORII ŞI PĂSTORIŢII DIN CAUZA CUVÂNTULUI   

 ''CUVINE-SE ''

TRADUS, ŞI SCRIS, ŞI VORBIT, ŞI GÂNDIT- DEFĂIMĂTOR.

IATĂ EXPLICAŢIA, ŞI MOTIVAŢIA, ŞI DOVADA:

În Sfântul Munte- AL MAICII DOMNULUI- unde au trăit şi trăiesc cei mai mari sfinţi de pe Pământ, se păstrează VIE şi actuală- cu mare atenţie, şi respect, şi cinstire, şi dragoste- informaţia Dumnezeiască venită la timpul său prin Arhanghel- trimis de la SCAUNUL SF. TREIMI pe Pământ, special- să aducă la cunoştinţa publică CEA MAI IMPORTANTĂ VESTE CEREASCĂ- DUMNEZEIASCĂ- DESPRE PERSOANA ŞI PERSONALITATEA UNICĂ ÎN TOATĂ LUMEA, DE CINSTIRE ŞI DE SLĂVIREA DE CARE SE BUCURĂ ÎN CERURI ŞI SĂ O SCRIE CU DEGETUL PE PIATRĂ :

VREDNICĂ EŞTI CU ADEVĂRAT- CA SĂ TE FERICM PE TINE ŞI NU CUVINE-SE.

DEOSEBIREA DINTRE VREDNICIA GĂSITĂ DE CUVIINŢĂ ÎN CERURI DE CĂTRE SF. TREIME- RECUNOSCUTĂ ŞI DECLARATĂ DE CĂTRE SF. TREIME- PENTRU MAICA DOMNULUI ŞI CUVÂNTUL LUMESC GOLITOR, ÎNJOSITOR, ÎNFRICOŞĂTOR ŞI GRAV PĂGUBITOR DE SUFLET FOLOSIT DE TOŢI ORTODOCŞII ROMÂNI ESTE URMĂTOAREA :

CUVÂNTUL- VREDNICĂ EŞTI- FOLOSIT ÎN MOD SPECIAL, UNIC, PRIVILEGIAT, DE CEA MAI MARE ÎNĂLŢIME DUHOVNICEASCĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ- PENTRU DÂNSA CA FĂPTURĂ- DE CĂTRE SF. TREIME ÎNCĂ DIN SFATUL CEL DINAINTE DE VECI ARE- DUPĂ SLABA MEA PRICEPERE- CELE MAI ÎNALTE CALITĂŢI ŞI VIRTUŢI, etc., EXPRIMATE PRIN CUVINTELE CU PARTICULA- DIN FAŢĂ- PREA  ŞI AŞA LE GĂSIM ÎN CARTEA DE RUGĂCIUNI A SF. EFREM SIRUL- A UNSPREZECEA LA NUMĂR.

 • CEA PREA SFÂNTĂ
 • PREA NEVINOVATĂ
 • PREA PLINĂ DE DARURI
 • PREA PLINĂ DE HAR
 • PREA CINSTITĂ
 • PREA BLAGOSLOVITĂ
 • PREA NEÎNTINATĂ- ŞI CU TRUPUL, ŞI CU SUFLETUL, ŞI CU MINTEA
 • PREA NEPRIHĂNITĂ
 • PREA MILOSTIVĂ
 • PREA IUBITOARE
 • PREA GRABNIC AJUTĂTOARE
 • PREA TARE
 • PREA NEBIRUITĂ
 • PREA TEMUTĂ DE PUTERILE ÎNTUNERICULUI
 • PREA OCROTITOARE- a necredincioşilor ortodocşi
 • PREA CONDUCĂTOARE- a necredincioşilor ortodocşi
 • PREA ÎNVĂŢĂTOARE- a necredincioşilor ortodocşi
 • PREA APĂRĂTOARE- a necredincioşilor ortodocşi
 • PREA PUTERNICĂ – puterii necredincioşilor ortodocşi
 • PREA ASCULTATĂ DE CĂTRE FIUL DÂNSEI ŞI DUMNEZEUL NOSTRU
 • PREA DĂRUITĂ
 • PREA SMERITĂ
 • PREA PĂZITOARE
 • PREA OCÂRMUITOARE
 • PREA DORITĂ
 • PREA ÎMPĂCIUITOARE
 • PREA MÂNGÂIETOARE
 • PREA BUN ACOPERĂMÂNT
 • PREA DESĂVÂRŞITĂ MINTE A ÎNVĂŢĂTORILOR
 • PREA LUMINATĂ ŞI ALTELE ASEMENEA- ŞTIE DUMNEZEU CÂTE.

IATĂ ACUM CÂTEVA DUMNEZEIEŞTI METAFORE DE ÎNALTĂ CINSTIRE. MAICA DOMNULUI ESTE:

 • ACOPERĂMÂNTUL DUMNEZEIESC MAI LAT DECÂT NORUL
 • FIINŢĂ NEMURITOARE
 • SĂLAŞUL CEL PREA SCUMP AL DUMNEZEIRII
 • MIREASĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL
 • FLOARE CEREASCĂ CU UN PREADULCE MIROS
 • SCARĂ PENTRU DUMNEZEU DE LA CER LA PĂMÂNT
 • PODUL CARE TRECE DE LA PĂMÂNT LA CER PODUL CARE TRECE DE LA MOARTE LA VIAŢA VEŞNICĂ
 • ÎMPĂRĂTEASA ÎMPĂRAŢILOR
 • POARTA ŞI UŞA RAIULUI
 • A DREPTCREDINCIOŞILOR MÂNTUIRE
 • CURĂŢITOAREA INIMILOR NOASTRE
 • DEŞTEPTAREA TRÂNDAVILOR
 • ÎNTOARCEREA ŞI PROPOVĂDUIREA LA CREDINŢĂ A RĂTĂCIŢILOR
 • HRĂNITOARE PRUNCILOR
 • BOGĂŢIA NEÎMPUŢINATĂ A SĂRACILOR
 • CÂRMUITOAREA SĂRACILOR ŞI A VĂDUVELOR
 • CUIBUL VULTURULUI CERESC
 • PALAT AL PREASFÂNTULUI DUH
 • PIEIREA ERETICILOR
 • BIRUINŢA ÎN RĂZBOAIE
 • PROPOVĂDUITOAREA PROOROCILOR
 • PURTĂTOARE A FOCULUI DUMNEZEIRII
 • LAUDA APOSTOLILOR
 • CHIVOT CERESC PURTĂTOR AL CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
 • PRIMĂVARA CEA VEŞNICĂ CARE A ŞTERS TOATĂ LACRIMA DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI
 • MÂNTUIRE DE OBŞTE A ORTODOCŞILOR
 • ŞI MULTE ALTE ASEMENEA METAFORE.

Şi acum să judecăm cu Logica Dumnezeiască şi luînd în seamă cu mare atenţie, cu mare grijă, cu mare memorie, cu mare răspundere, cu mare inimă, cu mare conştiinţă, cu mare uimire, cu mare încântare, şi cu mare cinstire şi venerare toate aceste- să le numim cu un cuvânt generic- VREDNICII DUMNEZEIEŞTI ATRIBUITE NUMAI ŞI NUMAI DÂNSEI, vom ajunge chiar cu mintea noastră îngustă- lipită de pământ- să pricepem, să pătrundem şi să ne pătrundem, ca într-adevăr numai şi numai cuvântul Dumnezeiesc VREDNICĂ EŞTI CU ADEVĂRAT- I SE POTRIVEŞTE ÎN MOD DESĂVÂRŞIT ŞI UNIC.

Iar cuvântul lumesc CUVINE-SE sărac, slab, tocit, şi uzat, şi mic este potrivit oricărei femei muritoare de pe Pământ.

De aceea zic încă şi încă o dată că :

FOLOSIREA, ROSTIREA CUVÂNTULUI CUVINE-SE PENTRU MIREASA LUI DUMNEZEU TATĂL ŞI MAICA DUMNEZEULUI NOSTRU, ŞI ÎMPĂRĂTEASA CERULUI ŞI A PĂMÂNTULUI ESTE O ÎNJOSIRE GROAZNICĂ, ÎNFRICOŞĂTOARE, PRIMEJDIOASĂ ŞI GRAV PĂGUBITOARE de suflet pentru oricine rosteşte acest CUVÂNT.

Dar lucrurile nu se opresc aici- să continuăm descoperirea- ce urmări are pentru toţi românii.

Întrucât până în prezent, cu toţii, de la Patriarh până la ultimul român am rostit poate de mii de ori acest vinovat grav cuvânt este mare şi urgentă nevoie- ortodoxă Evanghelică- să facem mai multe lucruri duhovniceşti :

 1. Să recunoaştem în mintea şi conştiinţa noastră că am făcut acest păcat de moarte.
 2. Să ne căim până la sfârşitul vieţii şi să nu-l mai repetăm.
 3. Să ne spovedim cât mai grabnic, cu canon de căinţă de la duhovnic.

Iar,

Patriarhul cu toţi arhiereii şi Sf. Sinod B.O.R. să facă următoarele:

 • O convocare excepţională şi de mare urgenţă a Sf. Sinod.
 • Să se recunoască Adevărul acesta ca Păcat de moarte.
 • Să aprobe măsuri grabnice de îndreptare ortodoxă.
 • Să se dea de urgenţă o PASTORALĂ EXCEPŢIONALĂ, SPECIALĂ- DESPRE ACEST ADEVĂR- pentru luarea la cunoştinţă de către toţi românii.
 • Să PORUNCEASCĂ PRIN FIECARE PAROHIE, BISERICĂ, DUHOVNIC, SLUJITOR să înceteze imediat cuvântul cuvine-se şi să-l înlocuiască cu: VREDNICĂ EŞTI CU ADEVĂRAT- CA SĂ TE FERICIM ...
 • Să se anuleze toate cărţile cu acest cuvânt.
 • Să se tipărească în loc, cărţi cu textul corectat. Eventual şi alte măsuri adecvate. Iar dacă cineva va zice că cine sunt eu că am făcut acest DEMERS cu o atât de mare îndrăzneală- cu ton categoric şi cu sfaturi- să ştie că eu îi cer iertare de l-am supărat dar la Judecată scuze nu va avea.            

La toţi, mai mari şi mai mici, vă cer iertare eu, nevrednicul  ieromonah
Nil- Mărcuş