Pocăinţă roditoare de virtuţi

NUMAI SIMPLA SPOVEDANIE ŞI ÎMPĂRTĂŞANIE

FĂRĂ

POCĂINŢA RODITOARE DE VIRTUŢI

-ÎNCEPÂND CU SMERENIA ŞI DRAGOSTEA-NU NE VOR URCA LA CER 

Iar POCĂINŢA RODITOARE se săvârşeşte numai trăind zilnic după PORUNCILE EVANGHELICE- cu HRISTOS ascuns în ele- o viaţă ortodoxă, trecând prin următoarele etape duhovniceşti: lepădarea de sine- de trufie, de iubirea de sine; de dobândirea smereniei Dumnezeieşti; de despătimire; de nepătimire; şi abia acum de înnobilare cu virtuţi( roade de care vorbeşte luminat şi categoric Sf. Ap. Pavel, ca: dragostea, bunătatea, dărnicia, îndelunga răbdare şi celelalte) căci numai atunci vom fi PURTĂTORI de HRISTOS încă din această viaţă.

Iar cine nu a ajuns la o viaţă morală ortodoxă, netrupească- virtuoasă- trăind numai după PORUNCILE EVANGHELICE, nu va fi recunoscut de către HRISTOS şi deci HRISTOS nu se va uni cu el în aşa numita LUCRARE SFÂNTĂ DE ÎNDUMNEZEIRE şi fără de HRISTOS nu avem cum să ajungem în Ceruri la DUMNEZEU TATĂL- ca fiu al Lui, rezidit prin lucrarea mântuitoare a Lui HRISTOS- FIUL LUI DUMNEZEU.

Vă mărturisesc foarte alarmat şi îndurerat că aud adesea când se spune în predică faptul că spovedania şi împărtăşania ne urcă sigur şi direct la Ceruri.

Ei bine! Eu nevrednicul pot să dau înscris că nimeni nu va urca la Ceruri fără POCĂINŢA MÂNTUITOARE- arătată explicit mai sus- iar cine mă contrazice să dea şi el în scris, că el garantează că doar spovedania şi împărtăşania pe care le face sfinţia sa, îl va urca în mod garantat la ceruri.

Să vedem dacă are atâta îndrăzneală ???

Încă le mai aduc aminte la aceşti duhovnici că dânşii uită repede ceea ce au citit- poate foarte grăbit- în toate rugăciunile de la CANONUL SF. ÎMPĂRTĂŞANII- de câte ori se repetă cuvântul POCĂINŢĂ, ba mai mult, chiar şi MAICA DOMNULUI repetă şi întăreşte nevoia obligatorie de POCĂINŢĂ MÂNTUITOARE trăind după PORUNCILE EVANGHELICE propovăduite de către FIUL EI ŞI DUMNEZEU MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS.

Eu mă tulbur şi mă îndurerez când aud că mari duhovnici, ascultaţi de o ţară întreagă, se rezumă doar la spovedanie şi împărtăşanie.

Mă întreb şi îi întreb pe dânşii:

CE CUVÂNT DUMNEZEIESC A ROSTIT DOMNUL HRISTOS CÂND A DESCHIS GURA SA CEA DUMNEZEIASCĂ:

'' POCĂIŢI-VĂ ..... ''

CE CUVÂNT A ROSTIT SF. IOAN BOTEZĂTORUL CÂND A ÎNCEPUT PROPOVĂDUIREA, INSUFLAT DE CĂTRE DUHUL SFÂNT:

'' POCĂIŢI-VĂ ..... ''

CE A MAI ADĂUGAT EL ? CUM TREBUIE SĂ FIE POCĂINŢA ?

'' RODITOARE ''

CE AVERTISMENT ÎNFRICOŞĂTOR A ADĂUGAT EL :

'' IATĂ SECUREA STĂ LA RĂDĂCINA POMULUI ( OMULUI ) ŞI TOT POMUL ( OMUL ) CARE NU ADUCE ROADE ( ROADELE POCĂINŢEI : VIRTUŢIILE ) SE TAIE ŞI SE ARUNCĂ ÎN FOC ( ÎN FOCUL CEL VEŞNIC ).''

DE ACEEA, EU DE CÂTE ORI CITESC ACESTE MĂRTURII ŞI PORUNCI EVANGHELICE ŞI AVERTISMENTE ÎNFRICOŞĂTOARE, MĂ ÎNGROZESC ŞI MĂ TULBUR CÂND AUD CUM DUHOVNICII MARI ŞI MICI ÎNLOCUIESC CU ATÂTA UŞURINŢĂ ACESTE PORUNCI ŞI MĂRTURII ŞI AVERTISMENTE DUMNEZEIEŞTI CU PĂRERILE LOR PERSONALE, ÎNGUSTE, SUBIECTIVE, SIMPLISTE ŞI FOARTE PĂGUBITOARE DE SUFLET UITÂND DE VIITOAREA JUDECATĂ.

CUM ÎNDRĂZNESC EI :

SĂ-L DEA LA O PARTE PE SINGURUL ŞI ADEVĂRATUL DUMNEZEU ŞI MÂNTUITOR ŞI JUDECĂTOR ÎNFRICOŞĂTOR- HRISTOS- ŞI SE AŞEAZĂ ÎN LOCUL DÂNSULUI ???

OARE NU ESTE ACESTA PĂCAT DE MOARTE ?

DAR ŞI DUHOVNICII DÂNŞILOR NU VĂD ACEASTĂ PRIMEJDIE ???

BA MAI MULT :

Oare nu amăgesc dânşii milioanele de enoriaşi cu aceste false, simplificate şi păgubitoare învăţături personale şi nu-i conduc direct şi prin propovăduire în public- căci ei sunt ascultaţi de milioane de oameni – la adevărata viaţă de ADEVĂRATĂ POCĂINŢĂ RODITOARE DE VIRTUŢI, căci numai aşa se vor mântui cu toţii, şi oile şi păstorii lor mari şi mici ?

Acum vă pun o întrebare sfâşietoare :

Ştim că sufletul, după moartea trupului va trece prin cele 24 de vămi ale văzduhului - adică sufletele care nu au ajuns la virtuţi şi la unirea cu HRISTOS prin Îndumnezeire – şi acolo ce se va întâmpla ?

Eu vă spun cu precizie că diavolii îi vor găsi vinovaţi, scrişi pe zapisele lor cu puzderie de păcate- care ştim precis că se pun pe cântar- şi ele vor atârna mult mai greu şi balanţa se va apleca în jos şi deci, ei vor fi rămaşi aici, ai diavolilor, căci aşa după cum vedem că trăiesc azi milioane de oameni, o viaţă deşartă, trupească cu tot felul de slăbiciuni şi patimi şi cu egoism şi zgîrcenie, încât oricât ar căuta îngerul cel bun fapte bune să pună pe cântar, nu va găsi, şi aşa fiind nici Domnul HRISTOS nu-i va mai putea ajuta oricât ar vrea.

De ce ? Din spirit de ADEVĂR şi DREPTATE, căci n-au trăit după PORUNCILE LUI EVANGHELICE PROPOVĂDUITE trei ani şi jumătate !

De ce le-a propovăduit ?

Tocmai ca să nu mai aibă nimeni scuze la Judecată !

Acum vine momentul cel mai neaşteptat şi descoperitor de adevăr, că toţi oamenii care vor fi găsiţi vinovaţi că nu au dus o adevărată viaţă de Pocăinţă roditoare- explicată mai sus- vor striga în groaza lor aşa :

'' Doamne, dar noi am fost şi spovediţi şi împărtăşiţi şi chiar duhovnicul nostru x, y, z, ne-a încredinţat încă şi în public, că dacă ne spovedim şi ne împărtăşim vom urca la Cer- adică vom trece vămile văzduhului direct în Ceruri-.

Iar întrebarea mea sfâşietoare este următoarea :

Dacă oile nu vor urca la Ceruri, vor urca oare păstorii lor ???

Ştim bine că păstorii se mântuiesc prin mântuirea oilor lor !

Iată de ce fraţii mei, pe toţi – Arhipăstori, păstori şi păstoriţii- vă chem eu nevrednicul şi necunoscutul duhovnic Nil de la Mărcuş, în numele STĂPÂNULUI NOSTRU ŞI AL PREACURATEI MAICII SALE să trăim cu toţii adevărata viaţă de Pocăinţă roditoare de virtiţi - ca: smerenie, dragoste, bunătate, blândeţe, dărnicie, îndelunga răbdare şi altele - pe care încă nu am trăit-o, numai după PORUNCILE EVANGHELICE ALE LUI HRISTOS, pe care eu, din îndemnul conştiinţei, le-am scris cumulat sub formă de ÎNDREPTAR, iar dacă cineva iarăşi mă va mai opri, va răspunde faţă de Dumnezeu şi de Maica Domnului.

De v-am supărat vă cer iertare

ieromonah Nil- Mărcuş