Azi ortodoxul, trebuie să trăiască la nivel individual ortodoxia lui Hristos

AZI ORTODOXUL NU MAI ESTE PROTEJAT DE PĂRINŢI, DE BISERICĂ ŞI DE SOCIETATE !

DE ACEEA TREBUIE SĂ TRĂIASCĂ LA NIVEL INDIVIDUAL ORTODOXIA LUI HRISTOS ! 

Se vădeşte acest dureros şi alarmant adevăr cu prisosinţă încă din 2006 când prin Legea Nr.489/ 2006- numită a cultelor- CREDINŢA ŞI RELIGIA ORTODOXĂ DE 2000 DE ANI ÎN ROMÂNIA este lepădată de stat, ba mai mult, este trecută în rândul sectelor- a celor 16 secte- toate Legiferate în România, deci alături de iehovişti, de musulmani şi ceilalţi.

De aici rezultă anularea caracterului Dumnezeiesc şi Mântuitor al Credinţei şi Religiei ortodoxe, precum şi coborârea Lui HRISTOS din Dumnezeire şi din Cer pe Pământ, ca om, ca şi cap de sectă ortodoxă, iar Sf. Ap. ANDREI S-a făcut aducător de sectă ortodoxă de la Ierusalim.

Şi vedeţi că- de doi (şapte- n.ed.) ani- nimeni nu ia nici o atitudine, deci se vădeşte cu prisosinţă că ortodoxul nu mai are nici o PROTECŢIE DE LA NICI UN FACTOR EDUCATIV de până acum.

Iată ce a făcut nevăzutul, vicleanul şi subtilul vrăjmaş al mântuirii noastre, cum a lucrat el subteran şi ingenios şi ne-a tăiat toate rădăcinile ortodoxiei în Ţara Românească- prin cei mari şi puternici ai zilei- ne-a dat O LOVITURĂ MORTALĂ, căci să fie clar, ÎN AFARĂ DE ORTODOXIE NU EXISTĂ MÂNTUIRE, NU EXISTĂ VIAŢĂ VEŞNICĂ, CI DIMPOTRIVĂ, MOARTE VEŞNICĂ.

Ceea ce mă doare şi mă îngrijorează este că timp de doi (şapte- n.ed.) ani şi mai bine, toată lumea stă aşa de liniştită şi împăcată şi nu conştientizează ce urmări grave- alarmante- are această Lege şi se manifestă o acceptare tacită, dar şi complice faţă de această LOVITURĂ DIAVOLEASCĂ LA SCARĂ NAŢIONALĂ.

Am constatat, şi am urmărit, şi am verificat, şi am descoperit că nimeni nu a tras nici o concluzie personală- adecvată- pe care trebuia neapărat să o tragă. Iar de aici am dedus un adevăr grav, primejdios, că oamenii au rămas indiferenţi şi nepăsători pentru faptul că ei nici nu simt că ne-a fost răpit HRISTOS, fiindcă nu trăiesc deloc cu HRISTOS.

Adică tocmai această Lege draconică a vădit starea jalnică de necredinţă a oamenilor, de aceea ei, sărmanii, nu simt că au pierdut PROTECŢIA ORTODOXĂ care s-a transmis două mii de ani, chiar de la formarea statului naţional şi ortodox.

Sărmanii oameni, nu au ajuns să cunoască faptul că până în anul 2006, noi- statul nostru- a avut cel mai privilegiat statut- statutul de ORTODOX, iar privilegierea aceasta era că Domnul HRISTOS, recunoscându-ne ca pe ai Săi, ne-a apărat timp de 2000 de ani de toţi cotropitorii care ne-au atacat Ţara, Ne-a dat mereu BIRUINŢA DIN CER, dar şi foarte multe alte BINEFACERI ŞI DARURI, căci eram în relaţii de armonie cu El şi cu toate Puterile Cereşti.

Atât de mult Ne-a iubit Dumnezeu că a răpit la Rai ortodocşi români, ca şi pe Sf. Ap. Pavel şi au vizitat Raiul şi Iadul, dar şi câte MINUNI nu a făcut El în România!

Dar iată că această Lege 489/ 2006- satanică- ne-a tăiat toate Legăturile ortodoxe strămoşeşti cu Dumnezeu, cu Cerul, cu Raiul şi astfel am rămas orfani, fără PROTECŢIE DIVINĂ, ba încă s-a deschis POARTA ca SĂ INTRE ANTIHRISTUL, care nu va întârzia.

De aceea trebuie să înţelegem că a venit vremea ca fiecare din noi, de la copil la bunic, cu toţii şi fiecare individual să ne apropiem zilnic de Domnul HRISTOS cu Postul, cu Rugăciunea citită şi cu cea personală, şi cu ,, Doamne Iisuse HRISTOASE Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)” cu smerenie, şi să ne rugăm pentru toţi oamenii de pe Pământ, VII şi ADORMIŢI, şi pentru duşmanii noştri, şi pentru toţi cei rătăciţi, şi pentru toţi şi mai mari şi mai mici, şi buni şi răi, şi să-i iubim pe toţi cu Dragostea Lui HRISTOS.

Să nu judecăm pe nimeni şi să iertăm pe toată lumea, să nu ţinem minte răul, iar la rău să răspundem cu bine.

Să ne rugăm Lui Dumnezeu ca să lumineze mintea, inima şi conştiinţa conducătorilor ca să trăiască în pace, căci un război-acum- va distruge viaţa şi Pământul.

Dar ca să răbdăm toate ispitele mereu crescânde, ne trebuie Puterea Lui HRISTOS, faţă de care trebuie să avem credinţă tare, nestrămutată şi să renunţăm la voia noastră personală, la poftele, şi plăcerile, şi capriciile noastre de orice fel, să ne mulţumim cu cât avem şi să nu râvnim la lucrul şi la femeia altuia.

A venit vremea- proorocită de Pr. Arsenie Boca- să învăţăm să mâncăm cu linguriţa, iar Pr. Ilie Cleopa zice că va veni vremea când va trebui să ne mulţumim cu un cartof pe săptămână, ca să putem rezista până ce va trece vremea provocată, şi să avem anaforă şi aghiazmă.

Încă ceva foarte important- avem luminare duhovniceacă- despre nevoia salvatoare de a ne închina corect şi regulat, şi să închinăm mereu şi hrana, şi apa, şi orice lucru, şi orice lucrare ca să avem astfel BINECUVÂNTARE DUMNEZEIASCĂ ajutătoare şi ocrotitoare, să-l citim pe Sf. Pr. Paisie Aghioritul, marele călăuzitor actual şi alţi sfinţi.

Iar peste toate să nu cumva să cădem în deznădejde, să-i facem voia şi bucuria lui satana, căci el, vicleanul, va profita de necazurile, şi nevoile, şi greutăţile, şi îngrijorările noastre şi va încerca să ne aducă în panică şi deznădejde, căci de aici şi până la sinucidere este doar un pas foarte primejdios.

Ştim că toate le putem dar nu cu puterea noastră, ci cu a Lui HRISTOS Dumnezeu, căci zice El: ,, Fără Mine nu puteţi nimic, dar cu Mine puteţi totul”.

Dar ca să avem Puterea Lui trebuie să-L purtăm pe El, însă nu numai la necaz şi la strâmtoare şi după aceea să uităm de El, ci toată vremea. Cum?

În primul rând cu Rugăciunea Lui ,, Doamne Iisuse...” precum şi trăind după Poruncile Evanghelice, căci HRISTOS este ascuns în poruncile Sale.

Deci totul depinde numai de noi.

 Ieromonah Nil