Praznicul Nasterii Domnului Iisus Hristos

ALARMĂ ORTODOXĂ NAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA DE 2000 DE ANI ORTODOXĂ

                      DAU eu nevrednicul ieromonah Nil- Mărcuş,

                                                           în ATENŢIA :

PATRIARHULUI B.O.R., A IERARHILOR ŞI A PĂSTORILOR ŞI PĂSTORIŢILOR,

       DE COMBATERE PROMTĂ ŞI HOTĂRÂTĂ, PE FAŢĂ- ÎN MOD PUBLIC- A TENDINŢEI, ŞI LUCRĂRII, ŞI CONCEPŢIEI ANTIHRIŞTILOR MASONI- DIN AMERICA ŞI ANGLIA- DE A REDUCE :

       CEL MAI MARE EVENIMENT DUMNEZEIESC- PETRECUT PE PĂMÂNT ÎN URMĂ CU 2010 (2014- n.ed.)ANI, ÎN NAZARETUL IUDEII, ŞI VESTIT ŞI ANUNŢAT CONCRET DE CEI TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT, ŞI PROOROCIT ÎNCĂ DIN V.T. DE CĂTRE SFINŢII PROOROCI  INSUFLAŢI DE SFÂNTUL DUH, ŞI ÎNCĂ MAI CONCRET A FOST ANUNŢAT DE CĂTRE SFÂNTUL ARHANGHEL GAVRIIL ÎN NAZARET ZICÂND PREACURATEI, PREASFINTEI, PREANEVINOVATEI FECIOARA MARIA CĂ VA NAŞTE PE EMANUEL- DUMNEZEU- ÎN PÂNTECELE DÂNSEI CEL PURUREA FECIORELNIC.

       DECI, DE A REDUCE NAŞTEREA MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, LA O SIMPLĂ MANIFESTARE LUMEASCĂ DEŞARTĂ ETC., de sărbătorire a ''sărbătorilor de iarnă''.

       SĂ CONŞTIENTIZĂM CU TOŢII CĂCI ÎN ACEA VICLEANĂ REGIZARE MASONICĂ SE ASCUNDE CEA MAI INGENIOASĂ, ŞI PRIMEJDIOASĂ, ŞI PĂGUBITOARE DE SUFLET LUCRARE DIAVOLEASCĂ DE GRAVĂ ŞI PRIMEJDIOASĂ ŞI FOARTE PĂGUBITOARE DE SUFLET ÎNJOSIRE DIAVOLEASCĂ ŞI NESOCOTIRE NEBUNEASCĂ

       A PRAZNICULUI- UNIC,  ÎMPĂRĂTESC, CERESC PREAÎNALT- DE CEA MAI MARE MILOSTIVIRE A SFINTEI TREIMI, DE A NE TRIMITE NOUĂ PĂCĂTOŞILOR, CĂZUŢI COMPLET ÎN STRICĂCIUNE DE LA ADAM ŞI EVA,

       PE UNICUL, ŞI IUBITUL, ŞI UNUL DIN SFÂNTA TREIME A FIULUI SĂU IISUS HRISTOS,

       PRIN PREASFÂNTA, PREACURATA, PREABINECUVÂNTATA FECIOARA MARIA- CEA PLINĂ DE HAR- ALEASĂ ÎN SFATUL CEL ÎNAINTE DE VECI AL SFINTEI TREIMI ŞI VESTITĂ DE PROOROCI  ŞI AŞTEPTATĂ TIMP DE 5508 ANI,

       CĂ DE N-AR FI FOST DÂNSA GĂSITĂ VREDNICĂ A SE FACE MAICA PĂMÂNTEASCĂ A LUI HRISTOS,

       VAI ! NENOROCIŢII ŞI PREATICĂLOŞII DE NOI PĂMÂNTENII, HRISTOS N-AR FI PUTUT NICIDECUM VENI PE PĂMÂNT CA SĂ SE ÎNTRUPEZE PRINTRÂNSA ŞI SĂ FACĂ TOATE LUCRĂRILE DUMNEZEIEŞTI DE MÂNTUIRE A NEAMULUI OMENESC :

       SĂ SE JERTFEASCĂ PE CRUCE, SĂ MOARĂ, SĂ ÎNVIEZE A TREIA ZI DUPĂ SCRIPTURI ŞI SĂ PROPOVĂDUIASCĂ TOATE EVANGHELIILE SALE- SINGURELE MÂNTUITOARE- PRINTR-O VIAŢĂ DE POCĂINŢĂ RODITOAR DE VIRTUŢI,

       CĂCI RAIUL FIIND ÎNCUIAT ŞI PĂZIT CU SABIE DE FOC, NOI, TOŢI PĂCĂTOŞII AM AJUNS ÎN MOD INEVITABIL LA OSÂNDA VEŞNICĂ.

       ÎN CONCLUZIE :

  1. Să-i mulţumim Sf. Treimi că S-a milostivit spre noi ticăloşii şi ne-a dăruit pe Salvatorul sufletelor noastre IISUS HRISTOS.
  2. La fel şi Fiului- că a primit pentru mântuirea noastră a se întrupa din PreaSfânta PreaCurata Fecioara Maria.
  3. Dar deopotrivă şi PREABINECUVÂNTATEI, PREAMĂRITEI, PREACINSTITEI ŞI VREDNICEI FECIOARA MARIA- că S-a făcut VREDNICĂ ŞI SINGURA ALEASĂ DINTRE TOATE NEAMURILE, DE A FI :

MIREASĂ NENUNTITĂA LUI DUMNEZEU TATĂL

ŞI MAICĂ TRUPEASCĂ A MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS DUMNEZEU,

       CĂCI DE NU ERA DÂNSA,

                         PIEREA TOT NEAMUL OMENESC.

       De aceea vă sfătuiesc eu, măruntul duhovnic de la Mărcuş, pe toţi şi pe MARI şi pe mici, să ne însuşim această Realitate, acest Adevăr şi să luptăm cu toţii pentru REABILITAREA- la nevoie şi îndreptarea- încercărilor de tot felul de simplificare, de folclorizare, de deturnare, de deformare etc.,

       a acestui UNIC ŞI MARE PRAZNIC DUMNEZEIESC de la BETLEEM- vestit în Nazaret.

 

De v-am supărat vă cer iertare.

Ieromonah Nil- Mărcuş